· 

4m ScopeDome

ScopeDome 4m
Sluttfasen av observatorieprosjektet er plaget av typiske innkjøringsproblemer. Disse består hovedsakelig av fuktighetskader i kuppelens elektroniske styringsenheter.