Nyheter

Nyheter · 13. November 2017
Dette bilde er bare to timer lukkertid totalt, inkludert kun tjue minutter luminøsitet. Dette er altfor korte eksponeringer for smalbåndsbilder. Derfor er bildet preget av støy, med tydelig degradering ved full oppløsning.

Nyheter · 03. September 2017
Mens dette bildet ble tatt, var solflekk AR2673 i ferd med å vokse mer enn ti ganger sin opprinnelige størrelse i løpet av bare et døgn.

Nyheter · 02. September 2017
Å produsere teleskop-optikk er en meget arbeidsintensiv prosess. Etter grov- og finsliping til ønsket brennvidde, består arbeidet av polering ("figurering") og testing, polering og testing, og enda mer polering og testing.

Nyheter · 18. February 2017
Teleskopet fulgte kometen i ti minutter mens tjue to-minutters eksponeringer ble tatt gjennom rødt-, grønt-, blått- og luminansfilter. Luminansfilteret er fargeløst, og brukes for at fokusplanet ligger på samme plass som med de øvrige filtre. De tjue eksponeringene kombineres og får hver sin farge. Da blir stjernene dratt ut over fem serier av rødt, grønt, blått og hvitt, mens kometens farge er riktig visuelt sett.

Nyheter · 14. February 2017
Tjuefemtusen lysår borte og 150 lysår i diameter, Messier 13 er en av de klareste kulehopene på den nordlige himmelen.

Nyheter · 25. September 2016
Tre timer før tjue gjester ankommer et middagsselskap på en korsikansk vingård, bør en ikke sette i stand vertselskapets nedstøvete, vanskjøttete 20 cm newtonteleskop, og deretter vise gjestene noen vanskelige objekter.

Nyheter · 14. September 2016
En omfattende undersøkelse utgitt i 1996 av tidsskriftet Astronomy and Astrophysics konkluderte med at hele massen av IC 1396 er i størrelsesorden 12000 solmasser.

Nyheter · 10. September 2016
NGC 7000 er en emisjonståke, det vil si at det består av gass, mest hydrogen, som er kraftig bestrålt av ultrafiolett lys fra en nærliggende stjerne.

Nyheter · 08. August 2016
Teleskopet ligger nær Bad Münstereifel i Nordrhein-Westfalen, og tilhører Max-Planck-Institut für Radioastronomie i Bonn. Etter sin innvielse i 1972 var Effelsberg det største teleskop av sitt slag i verden fram til Green Bank Telescope i West Virginia ble bygget opp igjen i 2002.

Nyheter · 05. July 2016
En Direct Drive Mount (DDM) forutsetter meget god balanse. Det finnes ikke kløtsj på deklinasjons- og polaraksen. En ring med faste magneter skaper en dreiemoment mot en ring med elektromagneter for å rotere og låse aksene.

Show more