Boltene klare

Masse forarbeid må gjøres før de trettitre M16-boltene kan støpes i betong. Sjablonger saget og boret i kryssfiner holder boltene i nøyaktig stilling slik at de passer perforeringene i den nedre rotasjonsringen. Fineren skrues fast i Lecablokkene med selvborende terasseskruer.

ScopeDomes nedre rotasjonsring

Lower rotation ring
Trettito bolter skal holde den nedre rotasjonsring fast. Den øverste rad med Leca fylles med betong med boltene på plass.

Siste Lecablokk på plass

For å ferdigstille grunnmuren gjenstår to oppgaver.

1) Kronen er en 12 cm tykk ring av armert betong som støpes langs toppen av muren. Kronen har to funksjoner: den binder konstruksjonen sammen og den holder 32 stk bolter som sikrer kuppelen mot kraftig vind. 

2) Innvendige og utvendige vegger pusses med murpus for å motstå vanninntrenging.

Det kommer seg

Ringmuren
Seks stein på fjerde rad.

Ringmuren vokser i høyden

Ringmuren er kommet så langt i dag, 28.mai 2013. Nei, det er ikke et boretårn for oljeleting i midten, men en midlertidig konstruksjon som holder en jernstang loddrett. Stangen markerer senteraksen for den sylinderformete ringmuren. Hver Leca-blokk er murt 150 centimeter fra denne aksen. Dette gir en indre diameter på tre meter.

Sålen er klar

Sålen
Sålen er støpt på komprimert singel som ligger på grunnfjell. Det er gøy å balansere på det mens en hinker.

Betongsålen støpt

Det ble en fin betongring til slutt.

Verdens vakreste teleskopspeil

Hvis dette teleskopspeilet var utstilt i et museum for moderne kunst, hadde ingen reagert. Vakrere, stivere og lettere teleskopspeilglass eksisterer ikke. Dette er primærspeilet til Norges største optiske teleskop. Det er 620 millimeter i diameter, 73 mm tykk, og veier bare 17 kg. Det er bare Dream Cellular, LLC, som kan produsere teleskopspeilglass som er så stivt og lett.

Forskaling

Forskaling
Forskaling til ringmurens betongsåle. Ytre diameter 3,5 m, indre 3,0 m. Klikk for å forstørre.

Forskalingen til grunnmuren er nå ferdig. Med både innvendige og utvendige støtter (kun innvendige støtter er vist på bildet til høyre), er dette en stiv forskaling som er meget enkel å lage.

 

Avstandsstykker

Avstandsstykker av tre er festet til sargene med treskruer. Avstandsstykkene er 25 cm lange. Ringen får da samme brede som Lecablokkene som blir limt oppå sålen. Avstandsstykkene vil bli fjernet når forskalingen er forankret på plass med betongblokker.

 

Sentrering

To staver festes i kryss på ringmurens krumningssentrum. Stavene er 3 meter lange, samme som den indre diameter av forskalingen. Disse sørger for at forskalingen er nøyaktig sentrert på kuppelens rotasjonsakse. I tillegg holder de forskalingen sirkulær.

 

Teleskopmonteringens basisplate er forskjøvet 9 cm nord for kuppelens rotasjonsakse. En lang treskrue binder de to lange staver i skjæringspunktet. Skruens spiss hviler i en forsenkning i betongsålen. Forsenkningen markerer kuppelens rotasjonsakse. På denne måten blir forskalingen nøyaktig sentrert omkringen teleskopmonteringen med ca. fem millimeters nøyaktighet. Nøyaktig sentrering er nødvendig fordi det blir liten klarering mellom utstyr montert på primærfokus, og kuppelveggen.

 

Forsøk med buet Leca

Ringmurmur i buet Leca
Bare for å se hvordan det stemmer med tegningen.

Den utvendige diameteren er kun 3,5 meter. Dette er et meget lite observatorium for et så stort teleskop. Blokkene er breie, så gulvarealet blir bare ni kvadratmeter.

 

Dessverre gikk jeg lens for singel i går. Ytterlige tre tonn blir levert i dag. Da kan jeg fullføre grunnarbeidet med planering og komprimering. Forhåpentligvis blir jeg ferdig med dette i løpet av helgen, slik at jeg kan begynne å støpe ringmuren.

Betongarbeidet endelig i gang

Et uvanlig stabilt høytrykk med 6 plussgrader om dagen har gjort det mulig å komme gang med støping av betongsålen som forbinder teleskopmonteringen til grunnfjellet. En nitratløsning er tillsatt betongmassen for å fremskynde herding, da temperaturer er rundt minus seks hver morgen. Støpen er dekket med presenning om natten for å beskytte mot frost.

Isfylt krater blir snart observatorium

Her skal observatoriet stå
Foreløpig et isfylt krater, snart et observatorium.

En del av armeringen som binder betongsålen til grunnfjellet er på plass. Nede i krateret har det ligget tykk is hele vinter. Snart kommer varmegradene, og da kan støpearbeid begynne. En halv kubikkmeter betong skal danne en såle mot grunnfjellet. Her skal den 50 centimeter brede basisplaten til teleskopmonteringen ankres fast til Moder Norge.

Snøkuppel

"Nr 26 NORWEGIA" er fortsatt synlig på palleplasten. Dette er kanskje den tjuesjette 4m ScopeDome. Mange ble installert i skoleobservatorier i Polen. Astronomipensum i polske skoler er høyt prioritert.