Nyheter

Hvor langt har bygging av observatoriet kommet? Her tar vi også med problemer som oppstod underveis og hvordan disse ble løst.

Optikk

Hvordan slipe, polere og figurere teleskopspeil hjemme på hobbyrommet.

Observatorium

Kuppelen, teleskopet og instrumenteringen.


Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

Komet 45P
Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, 18 feb 2017, 00:45 (GMT+1). 5 x 2 min LRGB, 120 mm f/7 apokromat, Esprit ED 120, Apogee U16M

Teleskopet fulgte kometen i ti minutter mens tjue to-minutters eksponeringer ble tatt gjennom rødt-, grønt-, blått- og luminansfilter. Luminansfilteret er fargeløst, og brukes for at fokusplanet ligger på samme plass som med de øvrige filtre. De tjue eksponeringene kombineres og får hver sin farge. Da blir stjernene dratt ut over fem serier av rødt, grønt, blått og hvitt, mens kometens farge er riktig visuelt sett.

M13 Kulehop i Hercules

M13
Fotofeltet er 2,5 x 2,5 grader, det vil si fem fullmåner i bredden og høyden.

Tjuefemtusen lysår borte og 150 lysår i diameter, Messier 13 er en av de klareste kulehopene på den nordlige himmelen. Den består av rundt 300 000 stjerner. I kulehopens kjerne er stjernene så tettpakket at det er mindre enn 0,3 lysår mellom dem.

 

Dette fotoet ble tatt mens vinterhimmelen ble forstyrt av lyset fra en 98.5% fullmåne som lå 86 grader unna og tretti grader over horisonten.

 

Dato: 12 feb 2017

Lok: Rennesøy

Teleskop: Esprit 120 ED 840 mm f/7

Kamera: Apogee Alta U16M

Montering: ASA DDM160

Eksponering: LRGB 20/20/20/20 min

CCD-temp: -30 C

Prosessering: Maxim DL 6