ASA DDM160, gittertubus og 4m ScopeDome

Video
Varighet: to minutter

Pegasus

Inspirert av Stanley Kubricks 2001: En romodyssé (1968), begynte jeg å lage denne kortfilm i 1975. Bakgrunnsmusikken la jeg på nylig, da det opprinnelige lydsporet var meget forvrengt.

4,6 milliarder år på 6 minutter

R.W.Williams presenterer noen få høydepunkter fra Jordens 4,6 milliarder år historie. Med en målestokk på 10 centimeter = 1 million år, er jordens tidslinje 460 meter lang. Menneskenes kulturhistorie fra da jordbruket, skriftspråk og sivilisasjon oppsto, utgjør kun den siste 0,6 millimeter (= 6000 år). Det er denne 0,6 millimeter vi Homo sapiens kaller for "historie".

Foto og redigering: Neil Weisbrod and John Hall