Om Dinium

Dinium observatorium er et privat "bakhage"-observatorium på Rennesøy. Det er bygget av R.W.Williams, som er en typisk amatørastronom. Han var besatt av astronomi som seksåring, lærte å slipe optikk og bygge teleskoper i tenårene. Han vil ha stadig større teleskoper i takt med aldringsprosessen ;-)

 

Kuppelen

Kuppelen er produsert av ScopeDome, trolig det beste kjøp i forhold til kvalitet på kuppelmarkedet i Europa. Den er designet av en arkitekt i samråd med en ingeniør. Kuppelen er solid, stiv, tørr og den tar seg bra ut. Formen minner om Kubricks «space pods» på romskipet Discovery i 2001: En romodyssé. 

 

Montering

Monteringen er Astrosysteme Austria DDM 160, som er jo aldeles Spitzenklasse. Det er direkte-drevet, uten tannhjul eller reim eller andre former for mekaniske overføringer. De eneste bevegelige deler er kulelagre. Teleskopet styres lydløst. Dette er et sikkerhetsproblem når teleskopet endrer retning uten at folk er oppmerksom på det. ;-) Tracking og pekenøyaktighet er usedvanlig bra.

Gittertubus

Dette var konstruert på bestilling av Astrosysteme Austria, basert på forutbestemte optiske parametere. Tubusen er meget stiv og har detaljer som er vel-gjennomtenkte. Sekundærspeilet kan fjernes for å få tilgang til primærfokus (f/3,4).

 

Flatfeltsoptikk

Korreksjonslinser for primær- og Cassegrainfokus er også designet og konstruert av Astrosysteme Austria.

 

Prosjektstatus

Konstruksjonsarbeidet begynte i 2012. Prosjektet er nå i sin sluttfase: finsliping, polering og figurering av det 62 cm f/3,4 paraboloide primærspeilet og 20 cm konveks hyperboloide sekundærspeilet. Sistnevnte vil gi f/10,4 Cassegrain-fokus.


Teleskopet sett fra toppen av kuppelen.
Etter å ha banket hodet på motvekt og tubus, lærte jeg at arbeidet er mindre smertefullt når en har på seg klatrehjelm.