Om Dinium

Dinium observatorium er et privat "bakhage"-observatorium på Rennesøy. Det er bygget av R.W.Williams, som er en typisk amatørastronom (besatt av astronomi som seksåring, bygget teleskoper i tenårene, vil ha stadig større teleskoper i takt med aldringsprosessen ;-)

 

Kuppelen

Kuppelen er produsert av ScopeDome, trolig det beste kjøp i forhold til kvalitet på kuppelmarkedet i Europa. Designet av en arkitekt i samråd med en ingeniør,  kuppelen er solid, stiv, tørr og den tar seg bra ut. Formen minner om Kubricks «space pods» på romskipet Discovery i 2001: En romodyssé. 

 

Montering

Monteringen er Astrosysteme Austria DDM 160, som er jo aldeles spitzenklasse. Det er direkte-drevet, uten tannhjul eller reim eller andre former for mekaniske overføringer. De eneste bevegelige deler er kulelagre. Monteringen er lydløs, noe som kan være et HMS-problem når teleskopet snur seg raskt ;-) Tracking og pekenøyaktighet er usedvanlig bra.

Gittertubus

Dette var konstruert på bestilling av Astrosysteme Austria, basert på forutbestemte optiske parametere. Tubusen er meget stiv og har detaljer som er vel-gjennomtenkt. Sekundærspeilet kan fjernes for å få tilgang til primærfokus (f/3,4).

 

Flatfeltsoptikk

Korreksjonslinser for primær- og Cassegrainfokus er også designet og konstruert av Astrosysteme Austria.

 

Prosjektstatus

Konstruksjonsarbeidet begynte i 2012. Prosjektet er nå i sin sluttfase: finsliping, polering og figurering av det 62 cm f/3,4 paraboloide primærspeilet og 20 cm konveks hyperboloide sekundærspeilet. Sistnevnte vil gi f/10,4 Cassegrain-fokus.