· 

Isfylt krater blir snart observatorium

Her skal observatoriet stå
Foreløpig et isfylt krater, snart et observatorium.

En del av armeringen som binder betongsålen til grunnfjellet er på plass. Nede i krateret har det ligget tykk is hele vinter. Snart kommer varmegradene, og da kan støpearbeid begynne. En halv kubikkmeter betong skal danne en såle mot grunnfjellet. Her skal den 50 centimeter brede basisplaten til teleskopmonteringen ankres fast til Moder Norge.