· 

Ringmuren vokser i høyden

Ringmuren er kommet så langt i dag, 28.mai 2013. Nei, det er ikke et boretårn for oljeleting i midten, men en midlertidig konstruksjon som holder en jernstang loddrett. Stangen markerer senteraksen for den sylinderformete ringmuren. Hver Leca-blokk er murt 150 centimeter fra denne aksen. Dette gir en indre diameter på tre meter.