· 

Boltene klare

Masse forarbeid må gjøres før de trettitre M16-boltene kan støpes i betong. Sjablonger saget og boret i kryssfiner holder boltene i nøyaktig stilling slik at de passer perforeringene i den nedre rotasjonsringen. Fineren skrues fast i Lecablokkene med selvborende terasseskruer.