· 

For lite avrettingsmasse

Jeg feilberegnet mengden av avrettingsmasse. Jeg brukte bare 50 kg, som gir 24 liter ferdig masse. Dette var halvparten så mye som nødvendig til å fylle inn ujevnhetene i betongen og samtidig flyte utover til en vannrett overflate. For at avrettingsmasse skal være selvvatrende over dette ringformete arealet, så bør det være minst to centimeter tykk, helst tre. Jeg forsøker igjen med 138 kg, som vil gi tre centimeter tykkelse. De fleste boltene er lange nok til dette. Der boltene er for korte kan jeg bore hull til ekspansjonsbolter der det finnes ledige hull i rotasjonsringen. Dette skaper en liten forsinkelse i prosjektet, men forhåpentligvis ikke mer enn to dager.

avrettingsmasse
Avrettingsmassen fungerte meget bra langs en del av kronen.