· 

Kronen er ferdig

avrettingsmasse
Nytt forsøk med avrettingsmasse ser ut til å ha fungert tilfredsstillende. Neste oppgave er utvendig og innvendig murpuss, og så montering av rotasjonsringene på toppen av kronen.