· 

Sålen støpes ferdig

Kuppelmodell
Motoren som åpner kuppellokket er ikke synlig i modellen. Den stikker ned ca. 30 cm fra kuppelveggen nær senit. Ved å synke teleskopmonteringen 20 cm (som vist i modellen) vil teleskopet ikke kollidere med motoren i taket.

Kuppelen er bare fire meter i diameter, - alt for liten til et 62 cm f/3,4 Cassegrain med tilgjengelig primærfokus. En standard Cassegrain uten tilgjengelig primærfokus hadde vært mye kortere.

 

Kollisjonsfare

Som følge av den lange teleskoptubusen kommer kameraet og filterhjulet til å kollidere med motoren som åpner og lukker observasjonsluken.  Denne motoren, som stikker ned ca. 30 centimeter, er montert nær senit. Kollisjonsfaren unngås ved å senke teleskopmonteringen tjue centimeter. Med andre ord er teleskopmonteringens omdreiningspunkt punktet der rektascensjon- og deklinasjonsaksen krysser hverandre. Istedenfor å plassere dette punktet på kuppelens krumningssentrum (som gjør teleskopets rotasjonssfære konsentrisk til kuppelen), så må det senkes tjue centimeter under kuppelens krumningssentrum.

 

Liten feilmargin

Den nedre del av sålen er en kvadratmeter i horisontalt tverrsnitt helt ned til grunnfjellet, ca. femti centimeter dyp. Sålen er forankret til grunnfjellet med armeringsjern for å sikre sterk feste. For å beregne sålens endelige høyde med liten feilmargin var sålens øvre del støpt etter at kuppelen var på plass. Derfor ble sålen støpt i to omganger, en før og en etter kuppelen var montert.