Gulvet

Gulvplank
Gulvplankene er lagt i et åttefelts-mønster orientert etter himmelretning. Gulvareal er bare sju kvadratmeter.