· 

Med fotostabling kan selv et lite teleskop klare dette

Fotostabling er en digital teknikk som fjerner forstyrrelser forårsaket av turbulensen i Jordens atmosfære. Lyssterke himmellegemer slik som månen, solen og planetene lar seg avbilde med nesten samme kvalitet som om teleskopet var hevet over atmosfæren.

 

Det er interessant å se hva et lite teleskop, for eksempel en 90 mm Meade ETX, kan klare sammen med en Lumenera SKYnyx2-2M kamera og fotostablingsprogrammet AviStack2.

 

SKYnyx2-2M kameraet er designet spesielt til dette formålet da det kan levere tjue-tretti bilder hvert sekund i 12-bits gråskala, med meget kort eksponeringstid og ingen komprimering. Dette gjør det mulig for fotostablingsprogrammet å øke signalet og redusere støy samtidig som skarpe områder på hvert bilde blir bevart og uskarpe områder forkastet.

MÅNEN

Dato: 21 nov 2015 21:25

Teleskop = Meade ETX-90

Kamera = Lumenera SKYnyx2-2M

 

12 bit gråskala

Seeing: dårlig

Eksponering= 15,2 ms

Antall bilder i stack = 348

Fotostabling: AviStack2

SOLEN

Dato: 10 okt 2015

Teleskop: Meade ETX-90

Solfilter: Thousand Oaks Optical, glass type 2+

Kamera: Lumenera SKYnyx2-2M

Fotostabling: AviStack2

JUPITER

Dato: 3 april 2015

Teleskop: Meade ETX-90

Kamera: Lumenera SKYnyx2-2M

 

12 bit gråskala

Seeing: dårlig

Fotostabling: AviStack2