· 

ASA DDM160, gittertubus og 4m ScopeDome

Video
Varighet: to minutter