· 

NGC 7000, Nord-Amerika-tåken

NGC 7000 er en emisjonståke, det vil si at det består av gass, mest hydrogen, som er kraftig bestrålt av ultrafiolett lys fra en nærliggende stjerne. Stjernen i dette tilfellet er Deneb, den klare stjernen som markerer Svanens hale. Avstanden er 1600 lysår, bredde 100 lysår.

 

Nokså støyete

Astrofotoet er prosessert uten bruk av flat og bias-frames. Eksponering av hver farge (rød-grønn-blå og luminans) var kun seks minutter. Derfor er bildet preget av vignettering og er ujevent eksponert langs kanten. Flat-frames hadde korrigert dette. Støyet som er synlig ved full pikseloppløsning er et resultat av kort eksponeringstid og fravær av bias-frames.

 

Endelig mørkt

Ved 59 breddegrader nord blir høstens himmel helt mørk først 27.august. Dette er den første natt etter 21.april når solen synker ned til mer enn 18 grader under horisonten. Atten grader er grensen for astronomisk natt, altså når atmosfærens øverste lag er ikke belyst av solen.

 

Overskyet

I sommer og høst har det vært få klare netter på Rennesøy. Natt mellom 4 og 5.september, derimot, var en av de sjeldne klare og stabile netter vi har hatt siden i vinter. Da følgende dag var arbeidsdag måtte jeg ofre flat- og bias-frames, redusere omfanget av eksponeringer :-(

 


NGC 7000. Dato: 5.sept 2016, Lok: Rennesøy, Teleskop: Esprit 120 ED, Kamera: Apogee Alta U16M, Montering: ASA DDM160, Eksponering: LRGB 6/6/6/6 min, Fotofeltet er ca 2,5 x 2,5 grader.