· 

IC 1396 i Kefeus

IC 1396 er en emisjonståke, det vil si at det består av ionisert gass, hovedsakelig hydrogen. IC 1396 er ionisert av en blå, type O stjerne som ligger over og litt til høyre for bildets sentrum.

 

Dobbelt så langt unna som Oriontåken

Avstanden til tåken er litt mindre enn 3000 lysår. Den er hundrevis av lysår i diameter, og sett fra Jorden strekker den seg over tre grader, altså samme vinkeldiameter på himmelen som seks fullmåner. Det er så stort på himmelen at en kan ikke skjule det med tommelen på

arms lengde.

 

12000 solmasser

En omfattende undersøkelse utgitt i 1996 av tidsskriftet Astronomy and Astrophysics konkluderte med at hele massen av IC 1396 er i størrelsesorden 12000 solmasser. Av dette består 4000 solmasser av kalde, ikke-ioniserte, molekylære gasser, - synlig på fotoet som mørke klumper. De rød-glødende, lyse områdene er ioniserte gasser som utgjør 3000 solmasser.


IC 1396. 5.sept 2016, Lok: Rennesøy, Teleskop: Esprit 120 ED, Kamera: Apogee Alta U16M, Montering: ASA DDM160, Eksponering: LRGB 6/6/6/6 min, Fotofeltet ca 2,3 x 2,4 grader.