· 

Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

Komet 45P
Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, 18 feb 2017, 00:45 (GMT+1). 5 x 2 min LRGB, 120 mm f/7 apokromat, Esprit ED 120, Apogee U16M

Teleskopet fulgte kometen i ti minutter mens tjue to-minutters eksponeringer ble tatt gjennom rødt-, grønt-, blått- og luminansfilter. Luminansfilteret er fargeløst, og brukes for at fokusplanet ligger på samme plass som med de øvrige filtre. De tjue eksponeringene kombineres og får hver sin farge. Da blir stjernene dratt ut over fem serier av rødt, grønt, blått og hvitt, mens kometens farge er riktig visuelt sett.