· 

Solsystemet i forhold til Hjertetåken

MaximDL-brukergrensnitt slik det så ut under eksponering av Hjertetåken. Dette bildet er eksponert i kun femten minutter i hydrogen-alfa. Det viser detaljer som er for lyssvake for øyet å se gjennom teleskopet.
MaximDL-brukergrensnitt slik det så ut under eksponering av Hjertetåken. Dette bildet er eksponert i kun femten minutter i hydrogen-alfa. Det viser detaljer som er for lyssvake for øyet å se gjennom teleskopet.

Hvor stort hadde vårt solsystem sett ut på dette bildet?

Kun 0,014 piksel !

 

Hjertetåken er en emisjonståke. Dette vil si at gassene i tåken er bestrålt av intens ultrafiolett lys som får gassene til å fluorisere. Emisjonståker, som er fødeplassen for nye stjernesystemer, er MEGET store i forhold til vårt solsystem. Men, emisjonståker er meget små i forhold til Melkeveien.

 

Tall som ble brukt

Neptuns bane er 499 lysminutter (9.49391e-4 lysår)  i diameter.

Kameraet som her ble brukt har en billedflate på 4000 x 4000 piksler. Hjertetåkens bredde, 200 lysår, utgjør ca 3000 piksler på dette bildet. Et lysår er da 15 piksler. Da hadde vårt solsystem dekket 0,014 piksel, altså ca. halvannen prosent av en piksel.

 

3000 piksler på fotoet = 200 lysår

neptuns bane = 60 AU diameter = 499 lysminutter = 9.49391e-4 lysår = 0,014 piksler