· 

Tarantelltåken

Fotoet dekker 2,5 x 2,5 grader av himmelen omkring Tarantelltåken (midten) i Store magellanske sky (nederst til høyre). Avstand: 160 000 lysår. Tarantelltåken var bare 21 grader over horisonten.

 

Stjernedannelsen er hyppigere i denne tåken enn i noen annen kjent emisjonståke i en galakse som tilhører den lokale gruppen. Under de siste titalls millioner år har Tarantelltåken produsert intense pulser av stjernedannelse.

  • Hodge 301: stjernehop 150 lysår fra Tarantelltåkens sentrum. Hodge 301 ble dannet  for ca. 20-25 millioner år siden.
  • NGC 2070: åpen stjernehop i midten av Tarantelltåken. Den inneholder ekstremt tunge stjerner som stråler mesteparten av energien som ioniserer tåken.
  • NGC 2060 stjernehop ca. 10 millioner år gammel, oppdaget av John Herschel i år 1836.
  • N157B rest av en supernova som skjedde for ca. 5000 år siden.
  • SN 1987A supernova som skjedde for ca. 168,000 light-years ago. Strålingen nådde jorden 23.februar 1987.
  • NGC 2074 emisjonståke  som huser en hop av unge stjerner.
Tarantelltåkens posisjon utenfor Melkeveien, i Den store magellanske skyen. Avstanden fra Solen til Tarantelltåken er ca. 160 000 lysår. Illustrasjon: SkySafari 6
Tarantelltåkens posisjon utenfor Melkeveien, i Den store magellanske skyen. Avstanden fra Solen til Tarantelltåken er ca. 160 000 lysår. Illustrasjon: SkySafari 6

Dato: 18.april 2018

Lokalitet: Tivoli Astro-farm, Khomas, Namibia, latitude: -23,5 S

Teleskop: Skywatcher Esprit ED 120 mm f/7 apokromat

Montering: AP-1200 GTO

Autoguider: SkyNYX 2-2 på Meade ETX90

Kamera: Apogee U16M, CCD-temperatur -17 C

Filtrering: LRGB (Luminisity, Red, Green, Blue) L: 2x6min; R: 3x6min; G: 2x6min; B: 2x6min

Prosessering: Maxim DL (capture, stacking, stretching)