· 

Utrustet til bredfelt-astrofotografi

Test-installasjon av apokromat-refraktoren, kamera og filterhjul. Ved ferdigstillelse vil anlegget ha tre brennvidder: 6448mm f10,4; 2108mm f/3,4; 840mm f/7

Cassegrain
Test-installasjon av apokromat-refraktoren, kamera og filterhjul. Ved ferdigstillelse vil anlegget ha tre brennvidder: 6448mm f10,4; 2108mm f/3,4; 840mm f/7

Esprit 120 ED, Apogee U16M og filterhjul kobles til pc og strømforsyning via kabler som går gjennom teleskopmonteringen, sokkelen og i kanal under gulvet.

 

Magneter

En Direct Drive Mount (DDM) forutsetter meget god balanse. Det finnes ikke kløtsj på deklinasjons- og polaraksen. En ring med faste magneter skaper en dreiemoment mot en ring med elektromagneter for å rotere og låse aksene. For å motvirke ubalanse økes strømstyrken (ampere) til elektromagnetene for å utøve motsatt dreiemoment. Når dreiemomentet blir for stor vil kontrollprogrammet slå av aksen for å unngå overbelastning.

 

Forstyrrer balansen

Filterhjulet (nederst til høyre) må vendes innover for å unngå kollisjon med kuppelens rotasjonsring. Dette medfører at refraktoren må skyves bakover flere centimeter fra balansepunktet for at filterhjulet ikke treffer dekselet bak hovedspeilet på moderteleskopet. Tyngdepunktet er nå forskjøvet vekk fra deklinasjonsaksen. Massen av Esprit 120 + U16M + filterhjul = 16 kg. For å kompensere er det nødvendig med økt masse på sekundærspeilringen på cassegrainteleskopet.

 

Fotografisk feltareal
blå: Esprit 120 (840 mm f/7); oransje: Cassegrain primærfokus (2108 mm f/3,4); rød: sekundærfokus (6448 mm f/10,4)

Tre brennvidder

Kart over Pleiadene viser fotofeltet til ccd-sensoren Kodak KAF-16803. Sensorens flateareal er 36.8 x 36.8mm. Den blå firkanten er billedflaten som sensoren presterer sammen med apokromaten Esprit 120 (840 mm f/7). Den oransje firkanten viser billedflaten når kameraet er plassert på primærfokus (2108 mm f/3,4). Den lille røde firkanten representerer billedflaten når kameret er montert på Cassegrainfokus (6448 mm f/10,4).

 

Kart og feltmarkører er fra planetarium-programvaren C2A, versjon 2.1.2.