Posts tagged with "Teleskop"Galleri · 05. July 2016
En Direct Drive Mount (DDM) forutsetter meget god balanse. Det finnes ikke kløtsj på deklinasjons- og polaraksen. En ring med faste magneter skaper en dreiemoment mot en ring med elektromagneter for å rotere og låse aksene.

Galleri · 26. March 2016
En standard D-serie sadel fra ADM Accessories gjør det mulig å feste mindre teleskoper «piggyback», altså på ryggen av det store 62 cm teleskopet.

Galleri · 30. May 2015
På grunn av sin komplekse utforming er primærspeilets masse liten (17 kg, - massen til et massivt (monolitisk) speil av samme dimensjon = 50 kg). Seks laterale skiver av nylon hindrer speilet fra å skli sidelengs i cellen. I tillegg kan hver lateral skive bevege seg parallelt med den optiske aksen på seks kulelagre.

Galleri · 30. June 2014
Edderkoppen med sekundærspeil fjernet. I midten ser vi gjennom korreksjonslinsen (tre elementer) som gir 80 mm diameter flat fokusplan. Hele konstruksjonen som avbildet er 13 kg.

Galleri · 26. April 2013
Hvis dette teleskopspeilet var utstilt i et museum for moderne kunst, hadde ingen reagert. Vakrere, stivere og lettere teleskopspeilglass eksisterer ikke. Dette er primærspeilet til Norges største optiske teleskop. Det er 620 millimeter i diameter, 73 mm tykk, og veier bare 17 kg. Det er bare Dream Cellular, LLC, som kan produsere teleskopspeilglass som er så stivt og lett.