Galleri · 09. September 2018
Fotoet dekker 2,5 x 2,5 grader omkring Tarantelltåken (midten) i Den store magellanske skyen (nederst til høyre). Avstand: 160 000 lysår. Tarantelltåken var bare 21 grader over horisonten.

Gallery · 09. September 2018
Photographed only 21 degrees above the southern horizon in Namibia, this is a 2.5 x 2.5 degree area of the sky surrounding the Tarantula Nebula in the Large Magellanic Cloud

IC 2944
Galleri · 21. April 2018
Lokalitet: Tivoli Astro-farm, Khomas, Namibia, breddegrad: -23,5 grader

IC 2944
Gallery · 21. April 2018
Locality: Tivoli Astro-farm, Khomas, Namibia, latitude: -23,5 S

Gallery · 20. April 2018
A mosaic of two images that are each composed of sixteen exposures through reg, green, blue and luminance filters.

Galleri · 20. April 2018
En mosaikk av to foto som hver for seg er sammensatt av seksten eksponeringer gjennom rød-, grønn-, blå- og luminansfilter.

Eta Carinae
Gallery · 18. April 2018
The rainy season has finally ended here in Khomas, Namibia. This provided an opportunity to complete the RGB sub-exposures of the Eta Carinae Nebula.

Eta Carinae
Galleri · 18. April 2018
Regntiden er endelig avsluttet her i Khomas, Namibia. Da ble det anledning i natt til å fullføre subeksponeringene.

Galleri · 17. April 2018
Regntiden sluttet en måned seinere i år i Namibia enn normalt. Derfor har de første ni netter her på Astro-farm Tivoli vært preget av ekstrem nedbør og tordenvær. Mandag kveld var det så vidt tid til å ta denne 12-minutters eksponering før skyene rullet inn.

Gallery · 07. February 2018
The width of the Heart Nebula is about 200 light years. That corresponds to 3000 pixels in this image. One light year is then fifteen pixels. Our solar system, out to Neptunes orbit, would make up only 0,014 pixel in this image.

Show more