Med fotostabling kan selv et lite teleskop klare dette

Fotostabling er en digital teknikk som fjerner forstyrrelser forårsaket av turbulensen i Jordens atmosfære. Lyssterke himmellegemer slik som månen, solen og planetene lar seg avbilde med nesten samme kvalitet som om teleskopet var hevet over atmosfæren.

 

Det er interessant å se hva et lite teleskop, for eksempel en 90 mm Meade ETX, kan klare sammen med en Lumenera SKYnyx2-2M kamera og fotostablingsprogrammet AviStack2.

 

SKYnyx2-2M kameraet er designet spesielt til dette formålet da det kan levere tjue-tretti bilder hvert sekund i 12-bits gråskala, med meget kort eksponeringstid og ingen komprimering. Dette gjør det mulig for fotostablingsprogrammet å øke signalet og redusere støy samtidig som skarpe områder på hvert bilde blir bevart og uskarpe områder forkastet.

MÅNEN

Dato: 21 nov 2015 21:25

Teleskop = Meade ETX-90

Kamera = Lumenera SKYnyx2-2M

 

12 bit gråskala

Seeing: dårlig

Eksponering= 15,2 ms

Antall bilder i stack = 348

Fotostabling: AviStack2

SOLEN

Dato: 10 okt 2015

Teleskop: Meade ETX-90

Solfilter: Thousand Oaks Optical, glass type 2+

Kamera: Lumenera SKYnyx2-2M

Fotostabling: AviStack2

JUPITER

Dato: 3 april 2015

Teleskop: Meade ETX-90

Kamera: Lumenera SKYnyx2-2M

 

12 bit gråskala

Seeing: dårlig

Fotostabling: AviStack2


Måneformørkelse

Måneformørkelsen av 28.september 2015. De siste tre eksponeringer var 2,5 sekunder. I løpet av denne korte tiden roterer Jorden 37,5 buesekunder, som innebærer at månen forflytter seg hele 2% av sin vinkeldiameter. Kameraet var montert på stativ, uten tracking. Dette gjør at bildet får bevegelsesuskarpthet i en retning.

 

Tidsangivelse er norsk sommertid.

 

Optikk: Nikkor ED 600 mm f/4 + telekonverter = 800 mm f/5.6

Kamera: Nikon D750

Eksponering: 2.5 sek, f/5.6


Video: hvordan og hvorfor det ble til

Video om hvordan observatoriet ble bygget.
0 Comments

Primærspeilcelle

Astrosysteme Austria (ASA) konstruerte gittertubusen og flatfeltsoptikk basert på parameterne av min Cassegrain-optikk.


Som et hjelpemiddel under designprosessen bygde ASA en modell av primærpeilet i kryssfiner og MDF-plate. Speilmodellen hjalp dem til å tilpasse speilcellen, kontrollere profilen og plasseringen av laterale trykkpunkter, og til å balansere tubusen. Primærspeilets optiske flate har seks millimeter større diameter enn resten av speilet. Det vil si at det er en overheng på tre millimeter.


På grunn av sin komplekse utforming er primærspeilets masse liten (17 kg, - massen til et massivt (monolitisk) speil av samme dimensjon = 50 kg). Seks laterale skiver av nylon hindrer speilet fra å skli sidelengs i cellen. I tillegg kan hver lateral skive bevege seg parallelt med den optiske aksen på seks kulelagre. Dette gjør at en kan kollimere optikken uten å løsne de laterale skivene. Fire L-formede fester hindrer speilet fra å falle ut av cellen dersom teleskopet skulle rettes under horisonten.


Flytepute-støtteanordningen er laget av svart-anodert aluminium. Hver av de ni putene hviler på en stålkule, og hver gruppe av tre puter hviler igjen på en stålkule. Rammen som bærer dette anlegget er laget av stål som er sveiset til baksiden av speilburet («mirror cage»). Derfor må en installere eller fjerne speilet fra himmelsiden av speilburet istedenfor baksiden av speilburet. ASA sin fast-sveiset speilcelle gir en meget stivt speilbur.


Den 13-kilogram speilmodell gjorde det mulig å utføre en lavrisiko-installasjon for å oppdage eventuelle fallgruver før det virkelige primærspeilet blir installert.